Arbitrage
Header sponsor.JPG Header_1V4.JPG Header_2V2.JPG Header_5.JPG Heren1_2019.png Heren1_DAR2.JPG
 

Arbitrage

Zonder de inzet van onze scheidsrechters kunnen de wedstrijden niet gespeeld worden. Het is dan ook heel belangrijk dat de scheidsrechters goed opgeleid en begeleid worden. Dit om het vertrouwen in het fluiten te vergroten en daarmee ook het enthousiasme.

Sinds 2017 leiden we bij MEP ook de 1e jaars C-jeugd op. Dit gebeurt middels 2 theorie-avonden verzorgd door Pim van Loon en de e-learning van de KNHB die men thuis doorloopt. Het wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat in de kantine van MEP gemaakt wordt. C-jeugd wordt ingezet om te fluiten op 6-tallen en 8-tallen. A- en B-jeugd zal (meestal) ingezet worden op C- en D-wedstrijden. Ook enthousiaste ouders kunnen deelnemen aan de scheidsrechterscursus. Je kunt jezelf aanmelden door een mail te sturen naar [email protected]

CS+cursus
Als je het fluiten heel leuk vindt, kun je een vervolgcursus volgen: de CS+cursus. Het is een traject van ongeveer een jaar waarin je 3 workshops volgt en veel wedstrijden fluit. Je krijgt feedback van je leercoach, Pim van Loon. Ieder seizoen is de intentie om een nieuwe CS+ groep op te leiden.

Begeleiding
Op zaterdagochtend is er begeleiding aanwezig voor alle nieuwe scheidsrechters. Zij geven tips over de houding van een scheidsrechter, een goede positie in het veld en de manier van fluiten. De scheidsrechters ervaren dit als prettig, en dit draagt bij aan meer zelfvertrouwen in het fluiten.

Voorkom kaarten
Emotie hoort bij sport. Het kan voor zowel prachtige hoogtepunten als grote teleurstellingen zorgen. En dit komt niet alleen voor bij spelers, maar ook bij ouders, coaches en scheidsrechters. 
Scheidsrechters treden tijdens wedstrijden op tegen ongewenst verbaal en fysiek gedrag. Het komt voor dat een scheidsrechter hiervoor een kaart uitdeelt en op het wedstrijd formulier zet.
Wij stimuleren scheidsrechters om uitgebrachte gele en rode kaarten op het wedstrijd formulier te zetten, zodat inzicht in gedrag zichtbaar wordt. De KNHB brengt MEP voor deze registratie een boete in rekening. Het bestuur van MEP heeft besloten dat boetes voor kaarten aan de betreffende spelers in rekening zullen worden gebracht. 
Waarden en normen binnen en buiten het veld zijn een belangrijk speerpunt binnen onze vereniging.
Tegen ongewenst gedrag mag worden opgetreden. Hierdoor creƫren we een veilige en prettige omgeving voor iedereen.

Er zijn de laatste jaren flink wat stappen gemaakt binnen het arbitragebeleid bij MEP. We hopen dit de komende jaren naar een nog hoger level te tillen. Dit doen we samen met de grote groep vrijwilligers binnen de club.

Het arbitrage beleid kun je hier lezen.

Heb je vragen of opmerkingen over arbitrage en het beleid binnen MEP, stuur dan een mail naar [email protected]

Arbitragecommissie MEP
Pim van Loon, Claudine van Ham, Désirée van Diessen, Han Swinkels, Frank Maas en Lian Langerwerf