Inschrijfformulier
groepsfotoD1metbegeleiding_small.jpg groepsfotoH1metbegeleiding_small.jpg Header sponsor.JPG Header_1V4.JPG Header_2V2.JPG
 
MEP is een gezellige vereniging met een rijke clubhistorie, waar jong en oud zich thuis voelen. Eén grote familie, op weg naar het honderdjarig bestaan.

Inschrijver dient aan te geven bekend te zijn met een aantal richtlijnen:
Klik op een link om deze in te zien.

Gelieve onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. 


Inschrijven als:
   
Inschrijven als vrijwilliger
  Indien je geïnteresseerd bent om je in te schrijven als vrijwilliger maar nog geen afspraak hebt gemaakt welke taak je op gaat pakken, graag eerst contact opnemen met de desbetreffende commissie of het secretariaat via [email protected]

 
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  Indien je onderstaande vraag met JA beantwoordt, machtig je daarmee MHC MEP te Boxtel om het inschrijfgeld (€ 15,- voor junioren, € 25,- voor senioren) en, tot wederopzegging, de contributie van het MHC MEP lidmaatschap automatisch ten laste van de opgegeven rekening te incasseren. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering en kun je terugvinden op deze website. Uw automatische incasso wordt stopgezet na het opzeggen van het lidmaatschap van MHC MEP conform onze voorwaarden.

 
   
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
   
   
Verplichtingen & vrijwilligerstaken
Senior-lid
  Indien u nog geen scheidsrechterskaart heeft, bent u verplicht deze te halen. MEP biedt u daartoe een cursus aan, en verwacht dat u zich beschikbaar stelt als scheidsrechter. MEP kan niet zonder vrijwilligers. Welke talenten heeft u die u wilt inzetten als vrijwilliger voor onze club?

 
Junior-lid
  Indien uw kind als A of B-speler wordt ingedeeld, dan is hij/zij verplicht een scheidsrechterskaart te halen. MEP biedt daartoe een cursus aan. De jeugd van MEP kan niet zonder ouderparticipatie, daarom verwacht MEP dat ouders zich beschikbaar stellen voor vervoersdiensten, en - bij zaalhockey - als zaalwacht. MEP bestaat dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Welke talenten heeft u die u voor de club wilt inzetten? Bijvoorbeeld als coach/trainer/commissielid of het vervullen van een organisatorische taak?

 
   
Bevestiging
   
   
   
Akkoord inschrijving
  Hierbij bevestig ik deze inschrijving en ga ik akkoord met het verschuldigde inschrijfgeld en contributie en geef ik MHC MEP toestemming om bovenstaande persoonsgegevens en de gegevens die gedurende het lidmaatschap over mij / mijn kind door MCH MEP worden verzameld, te beheren en bewaren conform wettelijke gestelde richtlijnen.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.