Nieuwsbericht
groepsfotoD1metbegeleiding_small.jpg groepsfotoH1metbegeleiding_small.jpg Header sponsor.JPG Header_1V4.JPG Header_2V2.JPG
 
Algemeen

Kernwaarde "Sportieve ambitie"

Nieuws afbeelding 15-3-2023

MEP is een afkorting van een Latijns gezegde ‘Mea Est Pila’. Dit betekent ‘de bal is aan mij’. In dit interview is Han Swinkels, onze voorzitter, aan de bal. Han Est Pila. Han is sinds eind 2021 voorzitter van MEP en vertelt je graag over de visie en ambities van onze bijzondere club met een rijke historie van maar liefst ruim 90 jaar. Centraal in zijn verhaal staat steeds het DNA van de club: spelplezier, sportieve ambitie, samen, betrokkenheid en respect. In dit interview staat ‘sportieve ambitie’ centraal.

Wat betekent ‘sportieve ambitie’ voor MEP? Wat is de ambitie van MEP?

"Voor mij heeft de clubwaarde 'sportieve ambitie' een dubbele betekenis. Allereerst het streven van MEP om met de junioren selectieteams, Dames 1 en Heren 1 zo hoog mogelijke klasse van de hockeycompetitie te spelen. Zoals iedereen weet heeft MEP een rijke historie en zijn de standaardteams vele jaren uitgekomen in de Hoofdklasse zowel op het veld als in de zaal. Vandaag de dag zijn we iets bescheidener in onze sportieve ambities. Voor alle juniorenteams willen we elk seizoen uitkomen in de landelijke subtop-, Super- en Topklasse. Voor Heren 1 en Dames 1 hebben we als ambitie om binnen enkele seizoenen te promoveren naar de Overgangsklasse. Ook dit seizoen draaien beide teams weer mee in de bovenste regionen van de 1e klasse. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat beide teams deze ambitie gaan waarmaken. Ten tweede versta ik onder 'sportieve ambitie' ook de sportiviteit van alle spelers, teambegeleiders, scheidsrechters, supporters op en rondom het veld. Zelf vind ik sportiviteit enorm belangrijk, omdat het voor 100% samengaat met de andere vier clubwaarden: respect, betrokkenheid, samen en spelplezier. Het klinkt misschien tegenstrijdig met ambitie, maar ik ben meer trots op 'sportief' verliezen dan 'onsportief' winnen,” aldus Han.

Waarom hebben we deze ambitie?

"De 'sportieve ambitie' zit sowieso in het DNA van onze ruim 90-jarige vereniging MEP. Als relatieve nieuwkomer is me dat wel heel duidelijk geworden bij het lezen van het fantastische boek 'MEP 90 Jaar! Prestaties, Plezier en Hofleverancier'. Ook vandaag zie ik dit terug in de huidige lichting spelers en teambegeleiders die zich niet alleen inzetten voor hun team, maar ook voor het opleiden en begeleiden van de Jongste Jeugd en juniorenteams. Belangrijke aanjager van de sportieve ambitie zijn ongetwijfeld de grote groep vrijwilligers in de technische commissie. Ik ben er trots op dat we elk seizoen weer stappen zetten in professionaliteit van het opleiden van spelers, trainers en coaches. Hetzelfde kan ik ook zeggen over de arbitragecommissie die een belangrijke rol vervult bij de algemene opleiding van jonge scheidsrechters en hun begeleiders, onze CS+ groep en wellicht in de toekomst ook nieuwe bondsscheidsrechters.”    

Hoe maken we onze ambitie waar?

"Zoals met zoveel dingen begint het waarmaken van een sportieve ambitie met een meerjarenbeleid en een groep mensen die ervoor willen gaan. Waar we nu staan met onze junioren selectieteams, Dames 1 en Heren 1 hebben we dan ook te danken aan de keuzes en inspanningen van de afgelopen 5 tot 10 seizoenen. Een sterk punt vind ik dat de breedteteams goed zijn meegenomen bij de opzet en uitvoering van het technische beleid. We zien dit terug in de klassen op het veld en in de zaal, waarin onze breedteteams uitkomen. Het is in het belang van de club dat we vanuit de breedte invulling blijven geven aan de sportieve ambitie van de topteams. Eenzelfde beleid zien we nu ook al terug bij arbitrage en in de toekomst ook bij het opleiden van trainers en coaches. Wat betreft sportiviteit op en rondom het veld kan ik kort zijn. Hieraan geven we met elkaar invulling volgens het motto 'goed voorbeeld doet goed volgen’, aldus Han.

Wanneer zijn we succesvol/ trots?

"We zijn succesvol in onze sportieve ambitie op het moment dat Dames 1 en Heren 1 promoveren naar de overgangsklasse. Dit zou echt de 'kers op de taart' zijn, mocht dit vallen binnen mijn termijn als voorzitter. Trots zijn we op de vele successen die we met elkaar vieren als club. Kijk naar de selecties van spelers in de regionale KNHB-teams, kampioenschappen van teams op het veld en in de zaal, een succesvol evenement of toernooi en de vele maatschappelijke activiteiten van onze teams. Als voorzitter ben ik dan ook trots op het winnen van de KNHB Bestuurderstrofee 2022. Hiermee kunnen we hardop zeggen dat we de hockeyclub zijn met de meeste maatschappelijke impact in hun omgeving van heel Nederland!”

Ambitie en plezier kunnen wel eens botsen. Hoe zorgen we als club voor de juiste balans?

"Bij MEP stellen we het spelplezier voorop. Alleen dan kunnen we als club ervoor zorgen dat spelplezier en sportieve ambitie elkaar niet in de weg zitten. Als voorzitter zeg ik altijd dat MEP méér is dan hockey. Hiermee onderstreep ik het belang van de teamuitjes, evenementen, etc. die enorm bijdragen aan het wij-gevoel in een team en de hele club. Ik zie dit ook terug in het enthousiasme van de grote aantallen toeschouwers bij de wedstrijden van alle teams en in het bijzonder bij de thuiswedstrijden van Dames 1 en Heren 1. Zolang we het spelplezier voorop blijven stellen heb ik er alle vertrouwen in dat deze hand in hand blijven gaan met de sportieve ambitie van MEP,” aldus Han.