Nieuwsbericht
Header sponsor.JPG Header_1V4.JPG Header_2V2.JPG Header_5.JPG Heren1_2019.png Heren1_DAR2.JPG
 
Algemeen

Clubwaarden van MHC MEP

Nieuws afbeelding 29-6-2022

HEP: Han Est Pila!

De voorzitter aan de bal

MEP is een afkorting van een Latijns gezegde ‘Mea Est Pila’. Dit betekent ‘de bal is aan mij’. In dit interview is Han Swinkels, onze voorzitter, aan de bal. Han Est Pila. Han is sinds eind 2021 voorzitter van MEP en vertelt je graag over de visie en ambities van onze bijzondere club met een rijke historie van maar liefst ruim 90 jaar.

Centraal in zijn verhaal staat steeds het DNA van de club: spelplezier, sportieve ambitie, samen , betrokkenheid en respect. In dit interview staat ‘respect’ centraal.

 R-E-S-P-E-C-T

Respect betekent aanzien, eerbied of waardering die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn of haar kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening houden met. Respect hebben voor iets of iemand betekent dus eigenlijk dat (iets of) iemand er mag zijn. Je gunt hem of haar een plaats. Dat hoeft niet te betekenen dat je het eens bent met die persoon, maar wel dat die mening er mag zijn.

 Als we dit vertalen naar onze club, wat betekent dat dan?

 "De belangrijkste uiting van respect is in mijn ogen oprechte waardering voor ieders bijdrage; groot en klein. Binnen MEP maken we dit onder andere zichtbaar richting de spelers door het wekelijks geven van complimenten vanuit de teambegeleiders en richting de vrijwilligers via het jaarlijkse bedankje, de vrijwilligersborrel (Toptoernooi), het huldigen van de Vrijwilliger van de Maand en het benoemen van Leden van Verdienste en Ereleden.

 Ook ben ik blij met de keuze van MEP om vanaf de 2e jaar C-leeftijd alle leden een opleiding tot scheidsrechter te laten volgen en daarna te verwachten dat elk lid tot maximaal zes wedstrijden fluit te beginnen met de Jongste Jeugd. Positief is ook dat wij een aantal leden hebben die deze jonge scheidsrechters wekelijks begeleiden.

 Als bestuur staan we achter de 'strategische' keuze om alles draaiende te houden met eigen leden en bijvoorbeeld aan onze jonge trainers/coaches een vrijwilligersvergoeding te betalen. Een dergelijke keuze is alleen houdbaar als onderling 'respect' een intrinsiek ervaren kernwaarde is bij alle leden en betrokkenen van MEP.”

 Dat klinkt goed. Maar gaat dat ook wel eens mis?

"Uiteraard gaat dat ook wel eens mis. Dit gebeurt vooral op momenten als 'respect' in botsing komt met een andere kernwaarde binnen de club, namelijk 'betrokkenheid' of ‘sportieve ambitie’. Ik zie dit zo nu en dan gebeuren bij selecties en teamindelingen voorafgaand aan het (zaal)seizoen en bij competitiewedstrijden richting bijv. de arbitrage. Helaas is dit altijd zo geweest en zal dit ook altijd zo blijven. Belangrijk is dat we hiervoor onze ogen als bestuur en andere betrokken leden niet sluiten en altijd met elkaar in gesprek blijven. Uiteraard met respect voor elkaar.”


Hoe kunnen we ‘respect’ nog sterker maken binnen onze club?

 "Voor mij is er maar een route te bewandelen: namelijk het bespreekbaar maken, en elkaar aanspreken op gedrag dat afbreuk doet aan ‘respect’. Hierbij maak ik zelf een onderscheid tussen 'inhoudelijk een punt' en 'doorschieten in uitingsvorm (oftewel boos worden)'. Gezamenlijk kunnen we de kernwaarde 'respect' alleen sterker maken als we onredelijk gedrag niet zomaar goedpraten met als argument dat het inhoudelijk een terecht punt is.”

MEP heeft als club ambities & beloftes. Wat is jouw ambitie en belofte als voorzitter?

 "Als voorzitter vind ik het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Vandaar de keuze om naast mijn rol als voorzitter ook actief te blijven als scheidsrechter voor alle teams (junioren en senioren) en begeleider van de jeugdscheidsrechters. Verder kun je alleen andere leden aanspreken op hun gedrag als je daar zelf ook op aanspreekbaar bent. Zo werd ik onlangs aangesproken door een betrokken lid op het gegeven dat ik mijn fiets niet parkeerde buiten het MEP-terrein. Hij vond dit geen goed voorbeeld voor de andere leden. Ik heb hem daar niet alleen gelijk in gegeven, maar parkeer nu mijn fiets ook op de plek waar het hoort.

Voor mij kunnen we met het in de praktijk brengen van de kernwaarde 'respect' binnen de vereniging MEP veel betekenen voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leden en de leefbaarheid van de Boxtelse gemeenschap. Op MEP geleerd, elders gedaan voor jonge en oudere leden is voor mij een inspirerende gedachte. Hiermee geven we gezamenlijk ook invulling aan de maatschappelijke ambitie van MEP, wat in mijn ogen belangrijk is om de rol van onze vereniging in de Boxtelse gemeenschap te versterken richting 100 jaar MEP.”  

 

Wat maakt MEP nog meer bijzonder?

"Voor mij is MEP als vereniging een club met bijna alleen maar actieve leden. Hiermee doel ik niet alleen op de hockeyers van alle leeftijden, maar ook op de vele vrijwilligers actief in een ongelooflijke verscheidenheid aan functies binnen de club. Voor mij is het bijzondere aan MEP dat de club prestatiehockey nastreeft vanuit de breedte van de hele club. Ik zie dit terug in de aandacht vanuit de club voor de prestatie- en breedteteams als ook in de support voor alle teams met als uitschieter onze supportersschare voor Heren 1 en Dames 1 met een eigen supporterslied.

MEP speelt als Boxtelse vereniging een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling én maatschappelijke oriëntatie van onze leden. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de leefbaarheid van de Boxtelse gemeenschap. Wij doen dit als sportvereniging door in teamverband deel te nemen aan de hockeycompetitie (top en breedte), het organiseren van evenementen voor alle leeftijdsgroepen en het stimuleren van alle teams (junioren en senioren) tot het oppakken van een maatschappelijke activiteit in de Boxtelse gemeenschap.”

Kortom: MEP is aan de bal. Zowel binnen als buiten het veld. En we doen uit uiterste best om met groot respect voor elkaar, dag in dag uit, te scoren.